Ville Rahkala

Tervehdys!

Olen Ville Rahkala, 40-vuotias mies Vantaan Myyrmäestä. Työkseni kasailen Aviapoliksessa erilaisia koneita, joilla valmistetaan pääasiassa valokuitua ja kaapelia. Toimin myös yrityksemme pääluottamusmiehenä ja 1.varatyösuojeluvaltuutettuna. Näiden lisäksi opiskelen töiden ohella monimuotokoulutuksessa sähkö- ja automaatiotekniikkaa AMK:ssa.

Muita luottamustoimia on kaupunkisuunnittelulautakunnan, rakennuslupajaoston ja keski-uusimaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän varajäsenyys, ammattiosaston hallituksen jäsen, taloyhtiön puheenjohtaja ja kuulun myös Länsi-Vantaan Demareiden johtokunta.

Kesäkuussa järjestettävissä kuntavaaleissa on erittäin tärkeää, että saadaan lisää duunarinäkemystä kuntien valtuustoihin. Palkansaajat käyttävät runsaasti kuntien palveluja. Siksi päättämään täytyisi saada palkansaajien arkea parhaiten tuntevia ihmisiä.

Kunnissa päätetään asioista, jotka koskettavat kaikkia meitä kuntalaisia. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi varhaiskasvatus, koulutuspalvelut, sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu ja määrä sekä se, järjestääkö näitä palveluita yksityinen vai julkinen sektori. Teollisuuden työpaikoilla on paljon erilaista vuorotyötä, ja nämä tulee ottaa huomioon järjestettäessä päivähoitoa kunnissa. Toimivat liikenneyhteydet täytyy olla olemassa, ja niitä täytyy kehittää jatkuvasti. Hyvään elämään kuuluu myös mahdollisuudet vapaa-ajan harrastuksille. Kunta luo niihinkin edellytykset.

Yksi tärkeimmistä asioista on työntekijöiden työehdot, työhyvinvointi ja työllisyys. Ensimmäinen vaaliteemani onkin ”vastuulliset hankinnat/kotimaiset tuotteet”. Kunnan tulisi suosia kotimaisia yrityksiä kaikissa hankinnoissa. Suosimalla kotimaisia yrityksiä ympäristövaikutukset ovat merkittäviä, mutta varsin merkittäviä olisivat myös työpaikkojen lisääntyminen kohtuullisilla työehdoilla sekä verotulojen lisääntyminen ja pysyminen Suomen rajojen sisäpuolella.

Työpaikan luottamustehtävien kautta tulee myös hyvin näkemystä työntekijöille läheisistä asioista. Työntekijöiden asioita ajaessa ja ratkoessa on paljon yhtäläisyyttä poliittiseen toimintaan. Murskavoittoja harvoin saa, neuvottelemalla ja kompromissien kautta yleensä saadaan paras mahdollinen tulos niin puolin kuin toisin. Sitä se kuntavaikuttaminenkin pitkälti on. Sanelulla ei asiat etene.

Aktiivisimpia äänestäjiä ovat vaalitutkimusten mukaan korkeimman koulutus- ja ansiotason omaavat äänestäjät. Näin valtuustoistakin on muodostunut heidän näköisensä kokoonpanot. Käytäthän sinäkin äänioikeuttasi tulevissa kuntavaaleissa äänestäen duunarinäkemyksen omaavaa ehdokasta. Siten saadaan vietyä meidän jokaisen arkea parempaan ja inhimillisempään suuntaan!

Kommentit

Jätä kommentti