Vaaliteemat

Ensimmäinen vaaliteemani on vastuulliset hankinnat/kotimaiset tuotteet. Vastuullisessa hankinnassa tuotteen hankintahinnan ei suoraan tarvitse olla tärkein prioriteetti. Kun suositaan suomalaisia tuotteita, niin mahdollistetaan pienten, keskisuurten ja paikallisten yritysten osallistuminen tarjouskilpailuun. Suositaan kotimaisia tuotteita ja lähiruokaa. Tämä lisää työpaikkoja, tuo lisää verotuloja ja mahdollistaa kohtuulliset työehdot.

Toinen vaaliteemani on hoitajille arvostusta myös euroina! Hoitajien arvokasta ja korvaamatonta työtä ei arvosteta tarpeeksi, ainakaan rahallisesti. Vantaan täytyy parantaa hoitajien työehtoja, jotta jatkossakin olisi tarjolla tarpeeksi koulutettuja, ammattitaitoisia hoitajia ja nuorilla olisi kiinnostusta kouluttautua alalle.

Kolmas vaaliteemani on jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen ulkonäöllä, värillä, iällä, seksuaalisella suuntautumisella taikka sosioekonomisella asemalla ei ole merkitystä. Hyvätuloinen työ tai iso omaisuus ei tee jonkin elämästä arvokkaampaa kuin vaikkapa heikommassa asemassa olevan.

Kommentit

Jätä kommentti